top of page

JU JUTSU NEDİR?

    Kelime olarak Ju kibarlığı, Jutsu ise sanatı ifade eder. Zayıf olanın, güçlü olana karşılık verebilmesi anlamına gelir. Aslında bir savaş sanatıdır. Bütün teknikler kılıç ve diğer silahlar esas alınarak geliştirildiği için, değişik saldırılara karışı etkili savunma ve ataklar yapılabilmektedir.

    Japonya'da kılıç yasaklandıktan sonra, kendi içinde bölünmeler yaşamıştır. Sportif olarak çalışılmasına Judo, üst eklemler üzerine çalışılmasına Aikido, yer teknikleri ağırlıklı çalışılmasına ise Nevaza ya da BJJ denmiştir.

   

ÇOCUKLAR NEDEN JUJUTSU YAPMALI?

    Sevgi, saygı, paylaşma, sezgi, korku ve heyecan kontrolü, bütün içinde varolma ve bütünü anlayabilme gibi soyut kavramlar, çocuklar için çok kolay anlaşabilen kavramlar değildir. Ancak somut kavramlar kullanılırsa, soyut kavramlar onların dünyasında anlam bulabilir. Uzakdoğu felsefesi ise bu kavramların anlaşılabilmesi adına önemli bir vasıtadır. Yapılan bir çok bilimsel araştırma neticesinde, ergenlik çağı boyunca bu tarz bir eğitim alan çocukların yaşam boyunca daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.
 

KIDS JU JUTSU

KIDS JU JUTSU

Videoyu Oynat
bottom of page